Kdo jsme?

 

EUROTEAM je nezávislá, neformální skupina mladých lidí pracujících na mezinárodních projektech a dalších aktivitách.

 

EUROTEAM byl založen v listopadu 2007, jeho zakládajícími členy byli M.Frolík, G.Nowaková a V.Turowská

 

EUROTEAM organizuje a účastní se různých mezinárodních aktivit, zejména projektů z programu Youth in Action a Erasmus+ a setkání se zahraničními partnery, organizuje také různá víkendová setkání a zahraniční poznávací akce. Výsledky našich aktivit šíříme v rámci různých prezentačních akcí a diseminačních aktivit.

 

Euroteam spoluzakládal partnerské týmy v Turecku, Itálii, Lotyšsku a Portugalsku a spolupracuje s mládežnickými organizacemi a neformálními týmy z mnoha dalších zemí Evropy. Nejaktivnější z nich je turecký Euroteam, se kterým také spolupracujeme na přípravě mládežnických projektů.

 

Hlavním leaderem Euroteamu a organizátorem aktivit je Martin FROLÍK, který je také jedinou osobou oprávněnou jednat jménem Euroteamu a uzavírat dohody.

 

Více o aktivitách Euroteamu najdete na facebooku.


Historie EUROTEAMU

EUROTEAM byl založen během mezinárodního mládežnického projektu ve Španělsku v listopadu 2007 a jeho zakládajícími členy byli M.Frolík, V.Turowská a G.Nowaková, postupně se přidávali další a další. V následujících dvou letech  EUROTEAM uspořádal víkendová setkání na Gírové a v Horní Lomné, organizoval návštěvy tureckých a francouzských partnerů v Karviné a úspěšně uspořádal mezinárodní mládežnický projekt "Breaking stereotypes 2008" v Řece (podpořený grantem EU v rámci programu Mládež v akci). 

V roce 2009 proběhla první zahraniční poznávací akce Euroteamu, kdy jsme navštívili Anglii a Irsko. Během let 2009-2018 pak proběhlo celkem 13 poznávacích cest do Anglie, 5 do USA (jednou i s návštěvou Kanady), 2 do Itálie a po jedné do Norska, Švédska a Japonska.

V roce 2010 byl EUROTEAM spolupořadatelem dalšího mezinárodního projektu programu Mládež v akci nazvaného "Tutti Frutti 2010 - Explore all the fruits of Europe".  Projekt byl opět podpořen grantem Evropské Komise.

Třetím projektem, který Euroteam uspořádal díky grantu Evropské Komise byl contact making event "Moving on" na přelomu května a června 2015 za účasti 21 team leaderů z 11 evropských zemí. A jen o pět měsíců později Euroteam uspořádal youth exchange nazvanou "Young EntrepreneurS"! A do třetice hostil Euroteam partnery na projektu "Future in our hands" v listopadu 2016. Rok 2018 byl pak pro Euroteam velice úspěšný, hostili jsme hned dvě výměny mládeže, a to na projektech "Beat Unemployment"a "Breaking Stereotypes".

V letech 2007 až 2018 se Euroteam zapojil celkem do 52 projektů Youth in Action a Erasmus+ v České republice, ve Španělsku, Polsku, Lucembursku, Francii, Dánsku, Itálii, Turecku, Norsku, Řecku, Bulharsku, Gruzii, Velké Británii, Arménii, na Kypru a v Rakousku.

Euroteam se rovněž stal partnerem projektu "Premio Internazionale di Marco e Alberto Ippolito"a účastnil se soutěží i setkání v rumunské Constantě.

 

Hlavním leaderem Euroteamu je Martin FROLÍK, který je také jedinou osobou oprávněnou jednat jménem Euroteamu a uzavírat dohody.

 

A tady je pár nejzajímavějších událostí z euroteamácké historie:

První "youth camp" Euroteamu    -    Antalya (Turecko)  -  2006

První "domácí" camp Euroteamu  -   Řeka                        -  2008

První poznávací cesta Euroteamu -  London (Anglie)     -  2009

Nejčastěji navštěvovaná země     -   Anglie  (15x)

Nejvzdálenější navštívená města -   Los Angeles (USA), Tokio (Japonsko), Vancouver (Kanada)

Nejčastější místo projektů           -  Řeka (5x), Antalya (4x), Thassos, Svendborg  (3x)

Počet navštívených zemí              -  21  

Počet účastí na projektech           -  52 + 1 (Youth in Action a Erasmus+/ Premio)

Počet vlastních projektů               -  7

Počet zaoceánských cest              -   6  (USA, Kanada, Japonsko)