PLÁNY NA ROK 2018

 

Lednovou víkendovou cestou do italského Bergama a Milána jsme vstoupili do  nového roku, v březnu jsme se zúčastnili tréninkového kurzu na Kypru a plán našich dalších akcí se postupně začíná plnit. Už teď máme 6 schválených projektů na rok 2018 a v únorovém a dubnovém termínu se snad podaří zajistit nějaké další.

 

 

 

25. - 29. dubna 2018    -  RUMUNSKO        (Premio Internazionale)

16. - 27. května 2018    -  GRUZIE              (youth exchange)

23. - 31. května 2018   -  SICÍLIE              (youth exchange)

8. - 15. září 2018          -  ČR - Řeka           (youth exchange)

1. - 11. listopadu 2018 -   ČR - Řeka          (youth exchange)

listopad 2018                -  ANGLIE             (tradiční předvánoční víkendovka)

 

 

 

Do únorového kola jsme šli se dvěma vlastními projekty "Breaking stereotypes" a "Beat unemployment". SCHVÁLENO !!! Další žádost o setkání pracovníků s mládeží pak Euroteam podá v dubnovém termínu. Pokud jde o projekty v zahraničí, Euroteam je partnerem v žádostech našich přátel v Anglii, Rakousku, Španělsku a Řecku. O tom, které z projektů získají grant, právě rozhodují hodnotící komise národních agentur, výsledky se dozvíme v dubnu.
 

Do nového roku všem přeji hodně nových zážitků, ať u z našich projektů nebo poznávacích cest.